Home > Analize specifice > Diagnostic virusologic > RT-PCR pentru detectia cantitativa a ARN VHC seric

RT-PCR pentru detectia cantitativa a ARN VHC seric

Ofera informatii directe asupra intensitatii replicarii VHC.