Home > PROGEN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
AXA PRIORITARĂ 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
OBIECTIVUL SPECIFIC 4.8. Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Anunţ privind începerea proiectului cu titlul “Formarea PROfesionala a personalului din sistemul medical din Romania in GENetica medicala – PROGEN - SMIS 107623”

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, institutie subordonata Ministerului Sanatatii, cu sediul în Bucureşti, Sos Fundeni nr. 258, cod postal 022328, sector 2, România, ȋn calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului Formarea PROfesionala a personalului din sistemul medical din Romania in GENetica medicala – PROGEN - SMIS 107623, în baza Contractului de finanţare POCU/91/4/8/107623 din 07.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organism Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Valoarea totală a proiectului este de 11.702.201,54 lei RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 11.702.201,54 RON din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 11.468.156,87 RON iar 234.044,67 RON constituie contribuţia proprie a solicitantului.

Proiectul este implementat în Regiunile: Bucuresti-Ilfov, Centru, Vest si Nord-Est si și are o durată de 24 (douazecisipatru) luni.

Obiectivul general al proiectului PROGEN il reprezinta imbunatatirea capacitatii profesionale a personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local, prin formarea profesionala a unui numar de 550 de persoane, 330 medici angajati in instituții publice sau medici de familie implicati în furnizarea de servicii medicale, 200 asistenti medicali si 20 biologi, chimisti, biochimisti si participarea la schimburi de bune practici in domeniul geneticii medicale.

Scopul proiectului PROGEN este de a forma personal medical capabil de interpretarea si integrarea rezultatelor de genetica medicala in contextul clinic al pacientului.

Director proiect: Prof. Ileana Constantinescu

Informatii suplimentare se pot otine la: telefon: +40-21-317.21.94, fax: +40-21.318.04.44; e-mail: secretariat@icfundeni.ro, www.icfundeni.ro

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2015-2020.